Bestellingen geplaatst via de webshop gelden als definitieve bestelling en kunnen niet geannuleerd worden.

Indien een product niet voorradig is, zullen wij dit zo snel mogelijk naleveren. Wij kunnen echter op geen enkel ogenblik verantwoordelijk gesteld worden voor laattijdige leveringen.

Deze webshop berekent geen verzendkosten. De verzendingen gebeuren echter niet franco en de verzendkosten zullen tesamen met de levering gefactureerd  worden. Dit omdat wij er naar streven de verzendkosten zo voordelig mogelijk voor de klant te houden en wij in het ander geval een verzendkost per onderdeel zouden moeten aanrekenen (ook bij gecombineerde bestellingen).

Klanten die omwillle van betalingsachterstal geblokkeerd worden, zullen uiteraard ook niet via webbestellingen beleverd worden.